Město Somerville v USA uznalo polyamorické vztahy

Radní v americkém Somerville se rozhodli uznat polyamorické vztahy v souvislosti se zdravotním pojištěním nebo návštěvami v nemocnici.

Saša Uhlová

V americkém městě Somerville ve státě Massachusetts se radní minulý týden rozhodli k zásadní změně v přístupu k rodině a partnerství. Do této doby zde bylo jako rodina vnímáno pouze heterosexuální manželství. Problémy spojené s epidemií Covid-19 ale podle radních ukázaly, že to není dostatečné.

Lidé, kteří žijí v polyamorických vztazích, měli podle radního Lance Davise „potíže navštěvovat své blízké v nemocnici, protože nebyli sezdaní. Během epidemie Covid-19 se to stalo vážným problémem,“ uvedl Davis a dodal: „Nemyslím si, že je úkolem vlády říkat lidem, co je a co není rodina.“

Před epidemií nemělo Somerville na rozdíl od sousedních měst bostonské aglomerace uznanou žádnou jinou formu partnerství než heterosexuální manželství. Když radní připravovali změnu, aby definici partnerství rozšířili, objevila se námitka, že není na místě vylučovat polyamorcké vztahy. Radní se rozhodli, že je do změn zahrnou. Kromě již zmíněných návštěv v nemocnici se město rozhodlo na další partnery rozšířit také zdravotní pojištění, které předtím bylo určené výlučně pro manžele, což se ovšem týká pouze zaměstnanců města. Zda budou město následovat i ostatní zaměstnavatelé v Somerville, se teprve uvidí. Právě rozšíření zdravotní péče bylo pro radní důležitým momentem, proč nařízení, kterým se uznávají domácí partnerství lidí, kteří žijí společně, podpořili.

Polyamorie se nejčastěji definuje jako vážný partnerský vztah mezi více než dvěma lidmi s vědomým souhlasem všech zúčastněných.

 

Saša Uhlová je novinářka, od roku 2017 je redaktorkou Alarmu. Vystudovala romistiku na Karlově univerzitě a v minulosti pracovala jako terénní výzkumnice a učitelka. Ve svých textech se věnuje sociálním tématům a pracovním podmínkám.