Je suis Družba

Terorista z Uherského Brodu byl jedním z nás, jenom byl trochu zvláštní. Jak ale problém takových divných lidí řešit?

Roman Rops-Tůma

Nejistota, chvíle hrůzy a napětí. Dramatické hudební podkresy. O vrahově barvě pleti nepadlo zpočátku ani slovo, takže to bude běloch. A protože běloši jsou civilizovaní, něco tady nehraje. Alláhu ani Ukrajině slávu neprovolával. Ano, to vypadá jedině na blázna bez politického programu. A vida: „Střelec byl podivín s psychickými problémy a konfliktní ženou.“ Je to jeden z nás, haleluja!

Nevím jak vám, ale mně se – jakkoli v těchto těžkých chvílích myslím stejně jako přední představitelé státu hlavně na oběti a pozůstalé, což je tím snadnější, že je neznám osobně – ulevilo. Osminásobnou vraždu v uherskobrodské restauraci Družba nespáchal terorista, ale obyčejný blázen bílé pleti, neurčitého vyznání a místního původu. Jakoby jeden z nás, jenže divnej.

Bez laciného pseudohumanismu

Ale přece jen. Osm mrtvých, headliny světových médií, zácpa přenosových vozů… Proč se to muselo stát zrovna v České republice, ba přímo na Moravě? Kde je problém? Kde jsme udělali chybu?

Tak jako islám plodí muslimy a tmavá pleť bídu a hlad, tak svoboda a demokracie zkrátka plodí zoufalce.

Je nejvyšší čas promluvit si o nepopulárním tématu. Bez falešné korektnosti. Labilní šedesátníci jsou problém. Příliš dlouho jsme se tvářili, že neexistuje. Jen si otevřete internetové diskuse. Statisíce lidí se ani za čtvrt století nesmířily s realitou. Máme demokracii, ale toto nejsou demokrati. Není náhodou, že se rekrutují zejména z této těžko přizpůsobivé sociální skupiny. Tak jako islám plodí muslimy a tmavá pleť bídu a hlad, tak svoboda a demokracie zkrátka plodí zoufalce. Můžete s tím nesouhlasit, můžete si zoufat, ale to je tak všechno, co s tím naděláte – pokud se tedy nehodláte ozbrojit.

Už nejde o to přemluvit bábu. Nyní může být problematika jedinců 60+ otázkou života a smrti. Ano, je kolem nás několik posledních nedořešených problémů, ale od toho máme svobodu slova, abychom si k nim svobodně řekli každý svoje. Ano, nešikovnou sociální politikou vytváříme armádu frustrovaných lidí předdůchodového věku – a tím si usměvavá bílá Evropa pod sebou podřezává větev.

Šílený osamělý střelec, jehož psychické problémy a konfliktní žena zcela odtrhly od reality, uhodil hřebík na hlavičku.

Kam s nimi?

Nenechme případ z Uherského Brodu vyšumět v nesrozumitelné mluvě policejních mluvčích. Teď, když jsou oči celého světa, zejména kamery vašich, našich a českých televizí, upřeny na žhavou kauzu, je historická příležitost k skutečně systémovému řešení. Psychicky labilní nezaměstnané je třeba podrobit účinné kontrole. Nebo přinejmenším odsunout z Evropy. Jistě, už slyším křik sluníčkových pseudohumanistů a rádoby korektní fráze o inkluzi. Ale já bych vás poslal do Uherského Brodu, jděte si tam bydlet!

Někdo by namítnul, že na základě jednoho šíleného činu nelze plošně odsuzovat celou abstraktně definovanou skupinu, když to nejsou muslimové nebo cikáni. Námitka je samozřejmě oprávněná. Apelujme na Uherský Brod. Apelujme na nezaměstnané. Především oni sami si musí mezi sebou udělat pořádek. Každá účinná kontrola začíná u sousedů. Nemáš moc přátel? Máš divnou manželku? Hluboko do kapsy? Lidé, bděte!

Pro začátek by stačilo doplnit prostou sousedskou všímavost vhodnou technologií. Kamerové systémy s vysokým rozlišením a automatizovaným rozpoznáváním nálady dovedou divy. Komunál dostane slevu, dodavatel se oblízne a běda tomu, kdo se ve frontě na pracák nebude usmívat.

Abstinenti a vegetariáni

Při předběžném projednání návrhů na odsun se svým voleným zástupcem jsem však narazil na dvojí věcnou, ba přímo systémovou překážku. Kromě toho, že poslanec sám dosahuje předdůchodového věku a po brzkém skončení mandátu se jeví prakticky nezaměstnatelným, čímž se tak trochu dostává do střetu zájmů (jak jinak), je tu mnohem závažnější problém, a to problém rozpočtu (jak jinak). Zaplatit kamerový systém, na to se v komunálu vždycky najde. Ale kde vzít na vystěhování statisíců chronicky nezaměstnaných, aby to chraňbůh nepřipomínalo dobu nesvobody?

Kdo jiný poskytne útěchu v momentě bezradnosti a tápání než tatíček Miloš mezi vinaři. Jelikož zoufalci a nezaměstnaní mají makat, a ne chlastat, jsou z logiky své vlastní situace a přirozenou rukou trhu abstinenty. Zbývá zakázat jim z ohledu na jejich zdraví bůček. Ještě bychom dopláceli na jejich léčbu. Smrt vegetariánům a abstinentům! Své zoufalce si vyřešíme sami a ještě na tom vyděláme, odsun nebude nutný. Evropě to koneckonců osladíme jinak.

Zoufalé nezaměstnané v ČR nechceme!

Autor je spisovatel.

 

Čtěte dále