Česká národní banka | Deník Alarm

Aleš Michl, nejlepší argument pro zavedení eura

Jmenování Aleše Michla do čela České národní banky nedává žádný smysl. Proslul především jako politický poradce a pravicový ideolog, čemuž se jeho ekonomické názory podřizují.

Stanislav Biler
Nebuďme odvázaní

V poslední době se opakuje, že se v Česku nastartoval raketový hospodářský růst. Podle OECD to ale ve skutečnosti není tak horké.

Martin Hekrdla
Červená karta systému

Není těžké vylučovat ze hry jednotlivce, byť by to byli prezidenti. Nebo i celé skupiny obyvatelstva. Pro červenou kartu však dozrává kapitalismus.

Martin Hekrdla