Firmy vyrábějící a prodávající fosilní paliva způsobují ročně klimatické škody za čtyři biliony korun

Časopis One Earth vydal analýzu, která rozebírá dopady činnosti jednotlivých fosilních společností na planetu.

mgs
Foto Chris LeBoutillier, Pixabay, CC0 1.0

Nová studie zveřejněná v časopisu One Earth vyčísluje ekonomickou zátěž, kterou jednotlivé firmy a společnosti, které vyrábí a prodávají fosilní paliva, způsobují. Podle ní je to až 209 miliard dolarů ročně, což je v přepočtu asi 4,3 bilionů korun. Za tuto částku by prý firmy odškodnily skupiny nejvíce poškozené jejich znečišťujícím podnikáním. Podle průlomové analýzy patří mezi 21 největších znečišťovatelů například společnosti BP, Shell, ExxonMobil, Total, Saudi Aramco a Chevron, které jsou zodpovědné za sucho, lesní požáry, zvyšování hladiny moří a tání ledovců a další klimatické katastrofy, které už nyní pociťujeme.

„Toto je pouze špička ledovce dlouhodobých škod způsobených klimatem, nákladů na jejich zmírnění a přizpůsobení se na ně,“ uvedl spoluautor studie Richard Heede. Ta vychází z databáze Carbon Majors, která zaznamenává emise jednotlivých ropných, plynárenských a uhelných společností od roku 1988. V tomto roce byl totiž založen Mezivládní panel pro změnu klimatu – IPCC, který každoročně vydává reporty o stavu planety a důsledcích klimatických změn. Právě v poslední zprávě IPCC vydané v březnu 2023 bylo psáno, že máme poslední šanci učinit konkrétní kroky k odvrácení změn klimatu, pak její dopady na lidstvo a planetu budou nezvratné.

Je to vůbec poprvé, co vědci a vědkyně vyčíslili tuto ekonomickou zátěž způsobenou jednotlivými společnostmi, které i přes všechna varování odborníků a odbornic nadále těží uhlí, ropu a zemní plyn. V souvislosti s rostoucí debatou o tom, kdo by měl platit ekonomické náklady spojené se zhoršující se klimatickou krizí, předkládá studie s názvem Time to Pay the Piper morální argumenty pro to, aby uhlíkové korporace použily část svého „poskvrněného bohatství“ na nápravu škod a odškodnění obětí.

„Zatímco emise uhlíku globálního Severu překročily svůj podíl planetárních limitů odhadem o 92 procent, klimatické změny dopadají neúměrně na globální Jih, který je zodpovědný jen za triviální podíl. Zároveň jedno procento nejbohatší světové populace přispělo v letech 1990–2015 k 15 procentům celosvětových emisí, což je více než dvakrát tolik ve srovnání s 50 procenty nejchudších, kteří přispěli pouhými sedmi procenty, ale na které dopadá hlavní tíha klimatických škod,“ uvádí studie.

Fosilní společnosti uvedené ve studii byly též kontaktovány s žádostí o vyjádření. Společnost Shell uvedla: „Energetický systém je výsledkem rozhodnutí celé společnosti o celé řadě témat v horizontu několika desetiletí – od dopravy až po využívání půdy. Řešení tak velkého problému, jakým je změna klimatu, vyžaduje bezprecedentní spolupráci, v níž má každý svou roli. Z naší strany snižujeme vlastní emise a úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom jim pomohli snížit ty jejich,“ vyjádřila se ke zjištěním společnost Shell.

Společnost Saudi Aramco se odmítla vyjádřit a ostatní vůbec nereagovaly.

Čtěte dále