Téměř polovina Berlíňanů je pro vyvlastnění bytů korporátních pronajímatelů, většina pro zastropování nájmů

Nedávné rozhodnutí německého ústavního soudu o nemožnosti zastropovat nájmy vyvolává bouřlivé reakce. Roste počet lidí volajících po vyvlastnění korporátních pronajímatelů.

babs

Výsledky průzkumu agentury Civey ukazují, že téměř polovina obyvatel a obyvatelek Berlína se vyjadřuje kladně k vyvlastnění velkých realitních společností: 47 procent respondentů je pro, zatímco proti se jich vyjádřilo 44 procent. Kolem 10 procent respondentů zůstalo nerozhodnuto. Ukazuje se tak, že se čím dál více lidí přiklání k možnosti vyvlastnění. Konkrétně na otázku, jak se staví k vyvlastnění velkých realitních společností s více než třemi tisíci bytů v Berlíně, označilo 32,3 procenta dotazovaných takové řešení za „rozhodně správné“ a dalších 14,8 procenta za „spíše správné“. Za „spíše“ nebo „rozhodně špatné“ považuje takové řešení dohromady 43,7 procenta lidí z celkového vzorku dvou a půl tisíce respondentů.

Téměř polovina obyvatel a obyvatelek Berlína se vyjadřuje kladně k vyvlastnění velkých realitních společností.

Co se politických preferencí týče, jsou to spíše voliči levicových stran, kteří vyvlastnění podporují, a naopak pravicoví voliči jsou častěji proti. Vyvlastnění také podporují spíše mladší Berlíňané a Berlíňanky. Tomu odpovídají i výsledky jiného berlínského výzkumu, který si nechala zpracovat Křesťanskodemokratická unie (CDU) v únoru tohoto roku. Z tohoto výzkumu vyplývá, že více než třetina obyvatelstva (36 procent) si dovede představit vyvlastnění velkých realitních koncernů. Většina obyvatel (51 procenta) však cíle Deutsche Wohnen & Co. Enteignen (Vyvlastnit společnost Deutsche Wohnen), největší německé iniciativy za vyvlastnění, odmítá. Především voliči CDU (82 procenta) a FDP (89 procenta) se k vyvlastnění staví kriticky, naopak 71 procent voličů levicových stran s návrhem vyvlastnění souhlasí.

Iniciativa Deutsche Wohnen & Co. Enteignen se momentálně snaží sesbírat do konce června 170 tisíc podpisů, aby mohla vyvolat referendum o vyvlastnění predátorských velkopronajímatelů, v jejichž vlastnictví je více než tři tisíce bytů. Během pouhého víkendu jich nasbírali přes deset tisíc a nyní jsou zhruba v polovině cílového čísla. Podporu iniciativě by mohlo zvýšit i nedávné rozhodnutí ústavního soudu o zrušení zastropování nájmů.

Podle jiného výzkumu totiž 75 procent obyvatel (z nichž většinu tvoří nájemníci) shledává zastropování nájmů jako správné. Na této otázce se shodují respondenti napříč politickým spektrem – konkrétně 68 procent voličů CDU, 62 procent voličů AfD a 45 procent voličů FDP je dle výzkumu agentury Infratest Dimap pro zastropování nájemného.

Čtěte dále