Ministerstvo školství chystalo škrty, žáci s různými typy postižení měli zůstat bez podpory

Novela vyhlášky MŠMT měla připravit o podporu nejzranitelnější žáky. Proti chystaným změnám vznikla široká koalice mezi organizacemi zabývajícími se vzděláním, díky níž ministerstvo ustoupilo.

mgš

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Podle kritiků by tato novela znamenala masivní snížení podpory pro výraznou část žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. O pomoc asistenta pedagoga měly podle plánu ministerstva přijít děti s tělesným postižením, chronickým nebo psychickým onemocněním nebo například děti, které ještě zcela neovládly neovládly češtinu.

Žáci a žákyně, kteří mají například problém se sami pohybovat anebo se teprve nedávno přistěhovali za zahraničí, nemusí být vyloučeni ze společného vzdělávání. Jejich složitější situaci jim dosud pomáhali zvládnout právě asistenti pedagoga, jejichž financování ale chtělo ministerstvo zastavit. Škrty se měly týkat také pedagogických intervencí, které umožňují učitelům věnovat víc času žákům i nad rámec společné výuky. Podaný návrh vyhlášky je navíc protiprávní a vedl by k tomu, že by Česká republika porušila mezinárodní závazky. Podle Lenky Hečkové by uvedla novela vyhlášky rodiče dětí s tělesným postižením zpátky do situace před čtyřmi lety, kdy museli chodit od školy ke škole a prosit o to, aby někde jejich dítě vzali.

Asistent nejen pro žáka, ale i pro třídu

Asistent pedagoga bývá sice přidělen konkrétnímu dítěti s určitým omezením, v praxi ale často pracuje s celou třídou a pomáhá všem dětem. Ředitelka základní školy Brigádníků v Praze 10 Karin Marques popisuje dvojici asistenta pedagoga a učitele jako tandem, který přináší dětem možnost učit se svým tempem a být tak ve škole úspěšné. „Bez nich by nebylo možné diferencovat výuku podle potenciálu a schopností dětí. Bez nich by některé děti byly úplně ztracené, opakovaně neúspěšné, demotivované a potom i naštvané na celý svět. A to snad nechceme, protože to pak budou vracet nám všem,“ vysvětluje ředitelka, která má s asistenty pedagoga bohaté zkušenosti.

Podle Zbyňka Němce, odborníka na inkluzi z Univerzity Karlovy a Nové školy, by pozici asistentů podpořilo plošné garantování určitého množství asistentů na počet vzdělávaných dětí. Školy by tak čelily menší nejistotě v otázce, zda poradenská centra dál pozici asistenta doporučí, a mohly by tím pádem svým asistentům a asistentkám nabízet smlouvy na delší časové období. Tato varianta by v neposlední řadě představovala menší administrativní zátěž a odlehčila by přetíženým školským poradenským centrům.

Podle Lenky Hečkové, legislativní expertky z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, musí jednotný přístup, který má být zaveden, vycházet ze sesbíraných dat a analýz odborníků. V tuto chvíli tak nelze říct, jak by měly konkrétní změny v metodickém vedení školských pedagogických poraden vypadat. Z chystané novely však bylo více než jasné, že z žádných výzkumů nevychází, ale spíše náhodně vybrala několik skupin ohrožených žáků, které se rozhodla dál nepodporovat.

Česko čelí mezinárodní kritice

Česká republika byla v minulosti opakovaně kritizována z Evropské unie za přístup k romským žákům. V mnoha obcích vznikají čistě romské třídy a žáci jsou také umisťování daleko častěji do speciálních škol. Pokud by novela prošla, zhoršila by již tak špatnou situaci dětí, které kvůli nevyhovujícím bytovým podmínkám nebo sociálnímu vyloučení mají s výukou problémy. Pomoc asistentů pedagoga právě těmto žákům prokazatelně pomáhá.

Vzdor proti novele vyhlášky spojil dohromady odbornou veřejnost složenou z pedagogů, rodičů dětí a dalších odborníků na vzdělávání. Ti všichni nabádají ministerstvo, aby další kroky neprovádělo nahodile. Společné stanovisko podepsalo dvacet čtyři organizací a deset odborných výzkumných ústavů, mezi jinými například Amnesty International, IQ Roma Servis, Člověk v tísni, Meta, Vzájemné soužití, Nová škola a šest vysokoškolských kateder převážně z Brna. Má vzniknout expertní platforma, se kterou budou v budoucnu podobné kroky konzultovány. Školním poradnám by měla pomoci jednotná metodika i vybavení lepšími diagnostickými nástroji. Poradnám například zcela chybí metodiky k práci se sociálně znevýhodněnými žačkami a žáky.

Členové Podvýboru pro regionální školství Poslanecké sněmovny přijali ve středu usnesení, ve kterém žádají ministra školství, aby stáhl aktuální znění novely vyhlášky a přepracoval ji na základě podrobné analýzy současného stavu a po předchozím projednání na školském výboru. Ministerstvo školství po kritice připravované novely od plánů ustoupilo. Náměstek ministra školství Karel Kovář na školském výboru připustil, že ji ministerstvo stáhne a zcela přepracuje.

 

Čtěte dále