Univerzity za klima požadují po českých vysokých školách uhlíkovou neutralitu do roku 2022

Spolek Univerzity za klima, který organizoval okupační stávku Univerzity Karlovy, vydal seznam požadavků na české vysoké školy. Studenti po univerzitách chtějí, aby byly v otázkách klimatu aktivnější.

npu

Studenti ze spolku Univerzity za klima sepsali seznam požadavků, které mají na české univerzity. Na obsahu programu pracovali společně zástupci univerzit z Prahy, Brna, Olomouce a dalších měst. Program požaduje po univerzitách, aby se zodpovědně postavily ke klimatické krizi a vytyčily si kroky k dosažení uhlíkové neutrality na školách do roku 2022. Urgentnost problému klimatické krize je podle iniciátorů opravdu velká a akademická obec by podle nich měla být aktivnější v předávání této zprávy veřejnosti.

Program požaduje po univerzitách, aby se zodpovědně postavily ke klimatické krizi a vytyčily si kroky k dosažení uhlíkové neutrality na školách do roku 2022.

Další body jsou zaměřené na praktické politiky vysokých škol. Jde například o užívání energie z obnovitelných zdrojů, menší produkci odpadu nebo způsob cestování akademických pracovníků. Zmíněna je také zátěž klimatu způsobená produkcí potravin. Spolek žádá zaměření se na udržitelně produkované potraviny v menzách, bufetech nebo automatech. Dále je zde požadavek, aby univerzity plnily svou „třetí roli“, a byly tak v otázkách klimatu ve veřejném prostoru aktivnější.

Univerzity za klima také požadují okamžité ukončení spolupráce se subjekty spojenými s klimatickou změnou a poškozováním životního prostředí. V návaznosti na nedávný skandál s partnerskou smlouvou společnosti Home Credit a Univerzity Karlovy byla do požadavků přidána i formulace o nežádoucí spolupráci se subjekty prohlubujícími sociální nespravedlnost. Požadavky studentů se také týkají přerozdělování financí uvnitř univerzit, a to na základě toho, jaký dopad mají podpořené vědecké projekty na klima. Prohlášení bylo vydáno na tiskové konferenci během třetího dne okupační stávky.

 

Čtěte dále