Čína nejspíš o devět let dříve splní své cíle v omezování uhlíkových emisí

Čína začíná investovat do lepších technologií a kvalitnější servisní ekonomiky.

LP Fish

Podle studie americko-čínského týmu to vypadá, že Čína je na dobré cestě dosáhnout svých cílů v oblasti vypouštění uhlíku až o devět let dříve, než bylo plánováno na základě Pařížské dohody. Pokrok v této oblasti u největšího znečišťovatele ovzduší na světě by tak byl obrovským přínosem pro úsilí o řešení změny klimatu. Čína dnes vypouští čtvrtinu emisí celého světa.

„Situace odráží velké úsilí Číny při zmírňování změny klimatu a snahu o ‚novou normalitu‘ ekonomiky, což by mohlo způsobit, že emise CO2 kulminují dříve,“ říká Haikun Wang z Nankingské univerzity. Jeho tým vypočítal data na základě vztahu historických údajů o emisích uhlíku a HDP v padesáti čínských městech v letech 2000 až 2016. Podle nich emise mají tendenci maximalizovat při 10,2 tuny CO2 na osobu, když HDP dosáhne zhruba 21 000 dolarů na osobu. Podle jejich analýzy by se tak mohly čínské emise v letech 2021 až 2025 pohybovat v rozmezí 13 až 16 gigatun CO2, což by podle vědců byl „velký příspěvek“ ke splnění cílů Pařížské dohody, kterým je omezení zvýšení teploty na dva stupně oproti předindustriální době. Oficiální cíl je dosáhnout vrcholu emisí „kolem roku 2030“.

Města jsou zodpovědná za 35 procent celkových čínských emisí. Z údajů o nich vědci extrapolovali hodnoty pro celou zemi a „promítli“ si je do budoucnosti, aby zjistili, kdy dosáhnou vrcholu. Fakt, že by Čína včas splnila svůj mezinárodní cíl, by byl povzbuzením při jednání v OSN o klimatu. V rámci Pařížské dohody mají země příští rok předložit revidované a vylepšené cíle v oblasti vypouštění uhlíku do ovzduší.

Možnost, že Čína brzy dosáhne vrcholu ve vypouštění skleníkových plynů, souvisí s měnící se povahou čínské ekonomiky, což je proces, který bude pravděpodobně pokračovat. „Jak Čína postupuje směrem k lepším technologiím a servisní ekonomice, pravděpodobně se ukáže, že přechod na nízkouhlíkové hospodářství se v tržní ekonomice může vzájemně podporovat s robustním a udržitelným růstem,“ říká Nicholas Stern z Londýnské školy ekonomie. Předpoklad vrcholu čínských emisí do roku 2025 je v souladu se spodní hranicí očekávání u ostatních předpovědí.

Haikun Wang a jeho kolegové však připouštějí, že neanalyzovali mnoho malých měst, která mají potenciál se více rozvíjet, takže skutečné emise mohou být nakonec vyšší. Návaznost množství emisí na velikost HDP také znamená, že v Číně emise i nadále porostou a ve vztahu k zemím s odpovědnější enviromentální politikou tak nadále zůstane největším znečišťovatelem planety. Skutečného snížení emisí by mohla dosáhnout jen pokud by si nastavila mnohem větší cíle než doposud.

Čtěte dále