papež František | Deník Alarm

„Západní způsob života činí náš společný domov neobyvatelným,“ Papež František volá po klimatické spravedlnosti

Papež František se v apelu na záchranu světa, který se hroutí vinou západního technokratického paradigmatu a imperiálního způsobu života, ostře vymezuje vůči popíračům klimatické krize i v řadách katolické církve. Řešení nevidí v zeleném ka-pitalismu, ale ve spravedlivé transformaci.

Jan Bierhanzl
Papež František a „štěkající NATO“. Proč papež nerozumí válce na Ukrajině?

Hlava římskokatolické církve učinila řadu necitlivých gest vůči obléhané Ukrajině. Papež František tak upírá hlas obětem války.

PetrKratochvil
„Je třeba naslouchat světu.“ Papež František chce překonat církevní hierarchii a klerikalismus

Hlava katolické církve chce využít synody k nabrání inspirace ode všech věřících, nikoli jen biskupů a vysokých hodnostářů.

bbk
Tvořivost evangelia místo obranářského křesťanství. Obrazy ze slovenské cesty papeže Františka

Papežské cesty jsou především perfektně zinscenovaná představení, při kterých záleží jak na ději a replikách, tak na kulisách a rekvizitách. Jak vypadala Františkova slovenská cesta?

Jan Bierhanzl
Buďme sourozenci, ne jen sousedy. Papežova encyklika míří na dogmata neoliberalismu

Papež František kritizuje moderní otroctví i mezilidské odcizení. Vyzývá ke spravedlivějšímu rozdělení majetku a solidaritě s uprchlíky.

Magdaléna Šipka
Greta a papež jako symboly naděje pro všechny

Švédská studentka a aktivistka Greta Thunberg a papež František se setkali ve Vatikánu. Oba bojují za záchranu klimatu a budoucnost pro lidstvo.

Magdaléna Šipka
Traumatická realita sexuálního násilí v církvi

Ultrakonzervativní kruhy v katolické církvi se paradoxně snaží zničit liberály poukazováním na problematiku sexuálního zneužívání. Samy tento problém ale řešit nechtějí.

Jan Škrob
Papež František se vyslovil pro obnovitelné zdroje

Nejvyšší představitel Katolické církve důrazně varuje před klimatickou změnou a prosazuje čistou energetiku.

drd, drd
Prolamování ticha na katolický způsob

Za křesťanské církve včetně té římskokatolické nemusí mluvit jen konzervativní tradicionalisté. Slovo si berou i progresivnější křesťanky a křesťané.

Jan Škrob, michalspina
Papež na nepřátelské půdě

Papež František nedávno navštívil Chile, kde se setkal s bouřlivými protesty. Proč je právě chilská společnost dost nepřátelská vůči katolické církvi?

František Kalenda, michalspina
Latinskoamerická cesta Františka Bergoglia

Papež František prodělal ve svém životě velkou názorovou proměnu. Dnes stojí na straně chudých a bojuje proti drancování planety.

František Kalenda
Bůh není puntičkářský sadista

Papež František vyzývá mladé, aby se s láskou, něhou a solidaritou zapojili do přeměny světa.

Magdaléna Šipka
Pohanský velekněz Dominik Duka

Namísto univerzalistického křesťanství založeného na solidaritě nabízí kardinál Duka jen náboženství kmene pro etnicky čisté našince.

Ondřej Slačálek
Kacíř papež!

Papež František svými činy vydráždil malou skupinu tradicionalistů natolik, že jej nařkli z kacířství.

Adam Borzič, michalspina
Polský ministr pánem Bělověžského pralesa i celé přírody

Vládnoucí strana v Polsku se odvolává na křesťanské hodnoty. Zneužívá je ovšem k obhajobě ničení cenného ekosystému a přírodní památky.

Michaela Horynová, michalspina
Prohlášení k happeningu při svatováclavské pouti

Otiskujeme prohlášení křesťansko-feministické skupiny RFK k národní svatováclavské pouti.

red, red, Veronika Pehe
V církvi chybějí obhájci LGBT

Rozhovor o situaci queer lidí v církvích s básníkem a redaktorem Radia Wave Janem Škrobem, který je členem výboru Logos, společenství LGBT+ křesťanů a křesťanek.

Magdaléna Šipka, michalspina
Papež bojuje proti katolickému džihádismu

Část katolické církve v čele s papežem Františkem vstupuje do otevřeného sporu s americkým konzervativním katolicismem.

Jan Škrob, michalspina
Teolog osvobození: „Papež František je jedním z nás“

Rozhovor s Leonardem Boffem, jedním z hlavních představitelů teologie osvobození, která propojuje křesťanskou nauku se sociální a ekologickou kritikou kapitalismu.

Joachim Frank, michalspina
Nenávist k náboženství pomáhá klerofašistům

Radikální levice a křesťanství by mohly být spojenci. Co jim v tom brání?

Martin Tománek
Čeští katolíci se přou o islám

V české katolické církvi už nějakou dobu probíhá polemika o islámu – a v důsledku i o postojích současného papeže.

Daniel Soukup
Papež, levice a gender

Návštěva papeže Františka rozpoutala na polské levici bouřlivou debatu o tom, zda hlava křesťanské církve zosobňuje progresivní změny.

Agnieszka Graff, Elżbieta Korolczuk
Halíkův prorocký hlas

Podoba církve se netýká jen věřících, ale celé společnosti. Tomáš Halík ovšem představuje jen značně omezenou alternativu.

Jakub Ort
Druhá šance pro církev?

Kroky papeže Františka činí z církve důstojnou protiváhu současného dehumanizovaného světa.

Adam Borzič
Spor o uprchlíky je spor o Krista

Navzdory progresivnímu a sociálně orientovanému papeži se zástupci české římskokatolické církve chovají v otázce uprchlíků zbaběle a zpátečnicky.

Adam Borzič
Sociální nauka církve vystavuje účet sekulární levici

První encyklika papeže Františka způsobila mediální senzací, přestože pouze pokračuje v kurzu nastaveném křesťanskou církví před více než sto lety.

Martin Vrba
Výstřel při mši

Papež František nedávno blahořečil oběť antikomunistické vlády v Salvadoru, arcibiskupa Óscara Romera. Kam až může vést fanatický antikomunismus?

Joaquín Villalobos
Když se potká křesťanství a levice

Papež František se setkal s vůdcem řecké radikálně levicové strany Syriza a v mnohém nalezli společnou řeč.

Adam Borzič
Sakrální aktivismus Matthewa Foxe

Jednu z živých podob současné křesťanské duchovnosti představuje hnutí creation spirituality. Ve spiritualitě stvoření se mísí mystika s politickou angažovaností, ekologie s feminismem a otevřenost vůči jiným náboženstvím s důrazem na umění a kreativitu. Nejvýraznějším představitelem hnutí je radikální teolog a duchovní učitel Matthew Fox, původně římsko­katolický, dnes episkopální kněz. Jeho životní dráha představuje jednu z nejdobrodružnějších kapitol současné spirituality. V češtině máme zatím k dispozici […]

Adam Borzič
Kdo se bojí papeže?

Soudě podle ohlasů, které u nás vyvolal nejnovější dokument papeže Františka Evangelii Gaudium (Radost Evangelia), začíná mít náš mediální mainstream, a stejně tak i vedení místní církve, s novým pontifikem vážné potíže. Františkova exhortace představuje program obnovy, programové prohlášení mířící za hradby římskokatolické církve. Zatímco v západních médiích se tento dokument vášnivě diskutuje, v televizních pořadech vystupují teologové […]

Adam Borzič