hrdinství | Deník Alarm

Jak málo stačí k obyčejnému hrdinství

Každodenní hrdinství je možné se naučit. Zároveň je to něco, co dokáže kultivovat společnost. 

Bohumil Kartous
Imigranti trénují šplh, aby získali evropské občanství

Cynický internetový humor připomíná tíživou realitu života cizinců v Evropě.

drd
Hrdina z pařížského předměstí získá občanství

Muž, který zachránil dítě visící z balkónu, získá francouzské občanství a práci u hasičů.

sdv
Příběh řeckého hrdiny z pláže

Působivá fotografie záchrany eritrejské uprchlice se stala symbolem Řeků, kteří se k zoufalým migrantům chovají jako k lidským bytostem.

Helena Smith