Olomoučtí akademici si stěžují na podprůměrné a nedůstojné platy sociálních a humanitních vědců

Nejvyšší zástupci Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci posílají vládě otevřený dopis upozorňující na skandálně nízké platy akademiků pracujících v humanitních a sociálněvědních oborech.

fnc

Skupina vysoce postavených akademiků z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vydala otevřený dopis adresovaný vládě, který vyzývá k jednání v otázce udržitelnosti humanitních a sociálněvědních oborů. Upozorňují především na nedůstojné a neadekvátní finanční ohodnocení.

Dopis začíná upozorněním na fakt, že ačkoliv je ve strategických dokumentech Evropské unie i České republiky uvedeno, že velká část problémů dnešního světa je řešitelná pomocí znalostí získaných studiem sociálních nebo humanitních věd, realita aplikovaných politik několika posledních let tomuto doporučení zdaleka neodpovídá.

Jeden z hlavních bodů dopisu je upozornění na neudržitelné platové prostředí v těchto oborech – a to ve vícero rovinách. Ohodnocení pedagogických a vědeckých zaměstnanců vychází jako velmi nízké i v porovnání s platy v jiných akademických oborech nebo v jiných pedagogických rolích v daných regionech. Podle autorů dopisu jsou akademici, jejichž úkolem je předat budoucím generacím znalosti a schopnosti nezbytné k pochopení a k řešení mnoha společenských problémů, často placeni podprůměrnou mzdou.

Jako jeden z dopadů pak uvádějí nenaplnění potenciálu své práce ani práce svých studentů, především v porovnání s jinými obory. Dalším logickým vyústěním je pak odliv zkušených pedagogů a badatelů mimo akademickou sféru, a to nejen kvůli platům, ale i z důvodu krajně neutěšené finanční situace na pracovištích, což má bezprostřední dopad na výzkum.

Za hlavní příčiny této situace jsou považovány chybně interpretované evropské strategie, formulace vládních strategií ale i tendenční hodnocení vědeckého výkonu. Závěrem pak autoři textu nabízejí svoje zkušenosti a expertizu při hledání důvodů a řešení této krize.

Čtěte dále