Být queer (nejen) na Východě

Uveřejňujeme tiskovou zprávu k druhému ročníku Alt*Pride, alternativě k Prague Pride. Tématem bude reflexe queer identit ve východní Evropě.  

red, red

Queer aktivistky a aktivisté letos chystají již podruhé alternativu k tradičnímu pochodu Prague Pride. Jimi pořádaný Alt*Pride se od 9. do 13. srpna v Autonomním sociálním centru Klinika chce zaměřit především na opomíjená témata v queer komunitě, jako jsou etnicita, předsudky a fobie uvnitř queer komunit či tělesná integrita. Hlavním letošním tématem je „Východní Queeropa“, tedy otázka, jak se tvoří a prožívají queer identity na Východě. Reflexe těchto témat se odehraje skrze debaty, workshopy a přednášky.

V programu mají své místo sexuálně a tělesně pozitivní workshopy. Jeden z nich povede například Max Power, a sice workshop pro trans osoby, v němž půjde zejména o tělesná a dechová cvičení. Dále na festival přijede berlínská umělkyně Anna Wim, která bude společně s dalšími prezentovat svůj pohled na vztahy mezi sexualitou a prožíváním vlastní rodové identity, na detabuizaci a demytizaci nonkonformních sexuálních preferencí. Magdalena Šipka představí koncept tzv. posvátné prostitutky – její přednáška nese podtitul „Vztahová etika formulovaná ženami“. Prostor dostane i osvěta v oblasti bezpečného pohybu queer lidi na internetu.

Alt*Pride také nabídne reflexe úzce spojené s místem, kde festival vznikl, totiž Autonomním sociálním centrem Klinika. Půjde především o zkoumání a diskuse, jak queer témata reflektuje česká radikální levice, a to napříč různými levicovými hnutími s rozdílným ideologickým pozadím. Marie Feryna přednese polemiku s článkem Susan Song o souvislostech queer smýšlení a anarchismu, o výhodách, které jedno druhému přináší, ale i úskalích v okamžiku, kdy to či ono získá výraznější převahu.

Alt*Pride dále cílí na témata, jež v uplynulém roce zaznamenala zvýšenou vlnu zájmu či mediálních ohlasů, rozborů a zpráv – například na HIV+ osoby a jejich stigmatizaci a represi, ať už ze strany queer komunity, státního aparátu či autorit. Stejně jako v uplynulém roce se nám představí HIV+ aktivista Michael Daniel Jettmar, tentokrát s přednáškou na téma tzv. chemsexu. Ve spolupráci s lidskoprávní organizací Trans*parent proběhne několik akcí zaměřených na práva a život trans lidí, a to například podpůrná skupina pro trans a nebinární osoby či projekce tematického filmu.

Pořadatelky a pořadatelé chtějí ukázat, že queer identita nemá být zbožím, předmětem marketingu či „společenské odpovědnosti firem“ a že je nutné upozorňovat na vyčleňování a útlak uvnitř i vně komunity z širšího kritického pohledu. Celá akce stojí na základech vzájemnosti a jejího posilování – jedině tak je možno bojovat proti diskriminaci, ať už má jakoukoli formu.

Festival lze podpořit i zasláním finančního daru na účet Autonomního sociálního centra Klinika s krátkým vzkazem „alt-pride“. Získané peníze poslouží pro zajištění cesty zahraničním hostům.

 

Čtěte dále