Podaří se oživit budovu zchátralé polikliniky?

Nepočetná skupinka lidí se rozhodla zvelebit opuštěnou budovu bývalé polikliniky v Jeseniově ulici na pražském Žižkově. Co je k tomu vedlo?

Soběstačná klinika

V sobotu krátce po poledni vstoupilo několik lidí v reflexních vestách a s pracovním náčiním v rukou do objektu bývalé polikliniky v Jeseniově ulici na Žižkově. Dlouho neotáleli a dali se do vyklízení místností zavalených hromadou odpadků. Na odvoz několika desítek pytlů s odpadem si na vlastní náklady objednali kontejner. Za touto akci stojí neformální občanská iniciativa KLIniKA, tvořená několika desítkami lidí ze sociální, umělecké nebo akademické sféry.

Iniciativa chce chátrající objekt oživit a vytvořit zde sociální a kulturní centrum, které by fungovalo na samosprávných a nekomerčních principech. Praha podobné centrum zatím nemá a aktivity, které chce KLIniKa v těchto prostorách vykonávat, by měly být přínosem také pro veřejnost – z četných plánů jmenujme alespoň kavárnu, lidovou jídelnu, komunitní zahradu, cyklodílnu, tělocvičnu nebo prostor pro setkávání rodičů s dětmi a místních obyvatel. Financování celého projektu si jeho iniciátoři chtějí zajišťovat sami z výtěžků aktivit centra.

V objektu se dříve léčily plicní choroby a prováděla se zde očkování. Dveře se za pacienty zavřely už v roce 2009. Od té doby budova zvolna chátrala nebo sloužila jako příležitostné útočiště pro sociálně vyloučené jedince. Nezodpovědným vlastníkem je v tomto případě stát a správa objektu spadá do rukou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetku.

Jelikož opuštěná budova začala pro okolní obyvatele představovat riziko, nečekala skupinka aktivistů na oficiální souhlas k využívání a raději strčila nohu mezi dveře. Desítka dobrovolníků se s vervou pustila do likvidace nahromaděných odpadků, exkrementů a injekčních stříkaček. Interiér se rychle změnil k nepoznání a sousedé živé dění sledovali s potěšením a zájmem.

První vyjednávání

Těsně před půlnocí dorazila první hlídka – městská policie. Ta se spokojila s projektem opatřeným razítkem podatelny pražského magistrátu, kam byl celý projekt KLIniKY s předstihem zaslán (stejně jako byl zaslán na radnici Prahy 3 a majiteli objektu), a osazenstvu oznámila, že věc řešit nebude, ale předá ji místnímu oddělení. Státním policistům, kteří přijeli nad ránem, to již nestačilo. Hlavní vchodové dveře si otevřeli svým klíčem, přítomné prolustrovali a dožadovali se souhlasu majitele. Dům dobře znali z pravidelných obhlídek. Tak jako hlídka městské policie ocenili, že je uklizeno, a neměli důvod nikoho vyhazovat. Přítomným ovšem sdělili, že se v pondělí dostaví znovu i se zástupci majitele, na jejichž rozhodnutí bude záviset další osud projektu. Celou neděli pokračoval úklid a v pondělí dopoledne dorazil na slíbenou návštěvu velitel místního oddělení s ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetku a správcem budovy. Vyjednávání začalo.

Projekt do kanceláře majitele sice už dorazil, jeho přečtením se však dosud nikdo neobtěžoval a vlastně nikoho ani nezajímal. Paní ředitelka se cítila dotčena porušením svátosti soukromého vlastnictví a odmítala si připustit, že je sama porušuje, když neplní své vlastnické povinnosti. Správce se zase dušoval, že dbá na zajištění objektu i na to, aby nebyl nebezpečný pro své okolí. Toto tvrzení uvádělo do rozpaků i samotné policisty. Ti přišli také s tím, že o objekt projevily zájem státní bezpečnostní složky (Generální inspekce bezpečnostních sborů) které čekají na potvrzení dotací, a (čirou náhodou?) zrovna v tento první prosincový týden se má prý konečně ukázat, jestli jim objekt připadne. Jestli je tento záměr skutečný, nebo smyšlený zatím zůstává záhadou. Když přijde řeč na nelegální využití cizího majetku, většinou začnou majitelé tvrdit, že se má v brzké době začít rekonstruovat, případně z rukávu sypou sociální projekty, k jejichž realizaci pak ale zpravidla nikdy nedojde.

Dnešek rozhodne

Nakonec byla stanovena třídenní lhůta na vyklizení objektu, jelikož podle paní ředitelky prý není možné vyjednávat, dokud je budova ilegálně obsazena. Není to sice žádná výhra, ale je tomu snad poprvé, kdy se policie chovala naprosto diplomaticky, a úspěchem jsou i tři dny času navíc. Někdo bohužel neuměl počítat ani do tří a za pár hodin se na vstupních dveřích objevila tištěná výzva k vystěhování. Ovšem nikoli se čtvrtečním datem, jak bylo přislíbeno, ale již se středečním. Objekt má být tedy vyklizen již dnes v pravé poledne.

Kolektiv se ale jen tak vzdát nehodlá. Do konce lhůty se pokusí zmobilizovat co nejvíce lidí na svou podporu a upoutat zájem veřejnosti i médií. Ve vstupním atriu vznikla výstavka dokumentující průběh úklidových prací, rozjela se petiční kampaň, připravuje se otevřený dopis a sousedé, kteří projevili nadšení, že klinika bude opět sloužit dobré věci, jsou zváni na první Sousedskou slavnost. Ta by měla začít již dnes krátce po poledni. Kolektiv doufá, že se mu s majitelem podaří nalézt společnou řeč a bude možné s ním vyjednat alespoň využívání objektu do doby, než bude jasné, jaký bude jeho další osud.

Projekt můžete podpořit podpisem petice. Připojit se můžete také k dnešní Sousedské slavnosti, dveře KLIniKY jsou otevřeny pro všechny!

 

Čtěte dále