Pozor, cizinci nám už zase něco berou!

Pozice Ministerstva zdravotnictví před úpravou zdravotního pojištění cizinců je neudržitelná.

Marek Čaněk
1

Vládě v pondělí přistane na stole Analýza zdravotního pojištění cizinců při jejich pobytu na území ČR. Tento text je jen pokračováním tanečků státní správy kolem tohoto problému. Dozvídáme se z něj, že Ministerstvo zdravotnictví neplánuje rozšíření vstupu do veřejného zdravotního pojištění pro tyto skupiny osob, které jsou nyní odkázány na naprosto nevyhovující a nedůstojné komerční zdravotní pojištění. Místo toho podporuje komerční zdravotní pojištění, které má v gesci Ministerstvo financí. Tím pádem může horký brambor zdravotního pojištění cizinců, kolem nějž se objevují značné korupční tlaky, přehodit na jiné ministerstvo. Ministerstvo vnitra si může též mnout ruce, protože nebude muset zdravotní pojištění cizinců upravovat v souvislosti s cizineckým zákonem.

Hlavní argumentační linie tak následuje zaběhnutou a rozšířenou představu o cizincích, kteří „berou z našeho“.

Osmnáctistránková analýza je minimalistická. Neobsahuje odkaz na jediný zdroj, odborný článek, či existující analýzy k tématu. S otázkou ekonomických dopadů rozšíření tzv. osobního rozsahu veřejného zdravotního pojištění o migranty bez trvalého pobytu a zaměstnání (např. živnostníci, rodinní příslušníci občanů ČR) se vyrovnává jednoduše. Předvídat vývoj v této „tak křehké oblasti“ není prý možné. Ministerstvo zdravotnictví se obává neočekávatelného chování cizinců, mezi nějž zahrnuje například tzv. zdravotní turistiku, či jiné „účelové chování“.

Evergreen „zdravotní turistiky“, který se v debatě o zdravotním pojištění cizinců rozhodně neobjevuje poprvé, je třeba jednoznačně odmítnout. Copak stát nemá nástroje veřejné politiky, aby jí zamezil? Ministerstvo zdravotnictví může například stanovit přechodné období v délce jednoho roku před vstupem cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění. Nemluvě o tom, že imigrovat do České republiky je čím dál obtížnější. O tom ví své zdravotní pojišťovny jako je Pojišťovna VZP, a.s., které Ministerstvo vnitra restriktivní imigrační politikou připravuje o zisky.

Argumentaci zdravotní turistikou musíme odmítnout

Krom vypouštění domněnek o „zdravotní turistice“ se v textu píše o tom, jak je vlastně stát aktuálně štědrý. Má to dokázat jednak dlouhý výčet jednotlivých skupin, které jsou do systému veřejného zdravotního pojištění zahrnuty, ale i tabulky nákladů za čerpané zdravotní služby. V těchto tabulkách jsou náklady za stovky miliónů korun! Občane, rozhořči se! Nejspíše se nejčastěji jedná o turisty z EU, kteří mají Evropské průkazy zdravotního pojištění. Ty kartičky, se kterými na oplátku cestují čeští občané do zemí Evropské unie. Zdravotní systémy jiných členských států EU si navíc tyto výdaje mezi sebou proplácí. Není zde tedy téměř žádná souvislost s projednávaným tématem. Dezinterpretace se ale může dál šířit v českých médiích – například Deník tyto tabulky už přetiskl.

Hlavní argumentační linie tak následuje zaběhnutou a rozšířenou představu o cizincích, kteří „berou z našeho“. Systém veřejného zdravotního pojištění, „který má ještě stále ambici hradit co nejširší rozsah zdravotních služeb, není s to hradit péči dalším kategoriím osob, neboť tím by se dostal do finanční tenze, která by mohla celý systém rozkolísat.“ Proto je pro zachování našeho ostrůvku nadstandardního českého zdravotního systému nejspíš nutné udržovat při životě i tento oddělený ostrůvek zdravotnictví amerického typu. Závěr analýzy nepřekvapivě podporuje komerční zdravotní pojištění.

Samotná analýza je tak především aktuálním politickým vyjádřením Ministerstva zdravotnictví. Vláda by ji dnes určitě měla vrátit ministerstvu k přepracování. Místo současné rezignace na analýzu potřebujeme takovou studii, která splní základní požadavky odbornosti, zohlední různá hlediska (ekonomická, lidskoprávní a jiná), nebo alespoň nabídne mezinárodní srovnání. Z něj by například zcela jasně vyplynulo, že ve většině zemí Evropské unie jsou cizinci běžně součástí systému veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo by se také v analýze mělo vyrovnat s případy jako je situace rodiny australských vědců, u jejichž dcery byla diagnostikována velmi vážná forma rakoviny. Rodina má již nyní za drahou léčbu doplácet přes půl milionu korun. Je sympatické, že jejich zaměstnavatel, Ústav molekulární genetiky Akademie věd, nyní volá po důstojných podmínkách pro život a práci zahraničních pracovníků. Tedy nejen těch, kteří jsou vysoce kvalifikovaní. Jít pouze cestou tzv. kultivace komerčního zdravotního pojištění je neudržitelné.

Autor je ředitel Multikulturního centra Praha.

Čtěte dále