ODS učí děti nadřazenosti

Předvolební klip kandidáta na starostu Prahy 6 Ondřeje Balatky není jen politickým omylem, ale i etickým a pedagogickým přešlapem.

red, red

Zneužívat instituce základní školy v předvolební kampani je nefér – ať s tím rodiče zúčastněných žáků souhlasili či nikoliv. Děti v tomto věku těžko rozumějí tomu, čeho se účastní, a přítomnost ředitelky školy (která za ODS rovněž kandiduje) v klipu navíc celou akci oficiálně posvětila.

Budiž, předvolební kampaň, chce-li být virální, si může dovolit lecjaké morální kiksy. Mnohem horší ale je, že se jedná o klip radního pro školství, tedy svého druhu experta na tuto oblast, v němž učitelé nabádají děti, aby se někomu smáli za to, že něco neumí. Proč by se pak nemohli stejně smát pomalejšímu spolužákovi nebo vůbec komukoliv, kdo se netěší stejným privilegiím jako oni – např. dvojjazyčné výuce na základní škole a možnosti (a schopnosti) používat tablet. Ne, děkujeme pěkně, milý pane radní, ale takové školství skutečně nechceme.

Každý dobrý učitel cizího jazyka ví, že nejdůležitější je u svých studentů odbourat stud. První podmínkou zvládnutí cizího jazyka je, že se nebojíme dělat chyby a mluvíme jim navzdory. Každý dobrý učitel ví, že je třeba své studenty maximálně podporovat, neshazovat je a hlavně ani nedopustit, aby se studenti navzájem zesměšňovali. O těchto klíčových pedagogických poučkách zřejmě na základní škole Hanspaulka tamní učitelé vůbec nic netuší. A už vůbec o nich nic neví pan Balatka, domnělý odborník.

Ale každý učitel cizího jazyka rovněž ví, že správná výslovnost se někdy naučit nedá – někteří studenti prostě nemají na cizí jazyky „sluch“.

Možná je hanbou, že čeští politici neovládají angličtinu natolik, že se dopouštějí chyb často skutečně ostudných – viz náš současný pan prezident. Jenže Bohuslav Sobotka se žádné takové nedopustil. Ano, jeho výslovnost není ideální (v tomto smyslu by si měla ODS především nejprve zamést před vlastním prahem, výslovnost jejího bývalého místopředsedy, dlouholetého velvyslance ČR v USA (!) a místopředsedy vlády pro evropské záležitosti (!) Alexandra Vondry je se Sobotkou srovnatelná). Ale každý učitel cizího jazyka rovněž ví, že správná výslovnost se někdy naučit nedá – někteří studenti prostě nemají na cizí jazyky „sluch“. Jediným kritériem je v podstatě to, aby jim bylo rozuměno a to Sobotka splňuje.

Ne každý měl ostatně možnost učit se cizí jazyk od raného dětství, kdy jsme na jazyky „nejnadanější“. Sobotkova generace se těžko mohla těšit výhodám, kterým se těší leckteré dnešní děti z privilegovaných škol. Někdo by žáky na Praze 6 mohl poučit o tom, že výuka angličtiny a možnost používat tablety od dětství není samozřejmostí dostupnou všem. Ale to by se evidentně musely učit v jiné škole. V té, které se momentálně nacházejí, je zcela nezasloužený pocit nadřazenosti nad ostatními asi úplně normální. Není to ostatně krédum špatné pravicové politiky? Nevidíme ale vůbec žádného důvodu, proč by jej ODS měla zavádět i do dalších škol.

Čtěte dále