Video: Pomáhat komu? Chránit před čím?

Video je osobní výpovědí posledního legálního nájemníka domu v Neklanově ulici 80/3 v Praze, z něhož byli nedávno násilím vystěhovaní squatteři. Považovali jsme za důležité ji natočit, jelikož mainstreamová média případ Jiřího Kubalíka značně zkreslují a evidentně jim uniká podstata této kauzy. Pan Kubalík se postavil nekalým praktikám spekulantů s realitami a v jeho svízelné […]

red, red

Video je osobní výpovědí posledního legálního nájemníka domu v Neklanově ulici 80/3 v Praze, z něhož byli nedávno násilím vystěhovaní squatteři. Považovali jsme za důležité ji natočit, jelikož mainstreamová média případ Jiřího Kubalíka značně zkreslují a evidentně jim uniká podstata této kauzy. Pan Kubalík se postavil nekalým praktikám spekulantů s realitami a v jeho svízelné životní situaci – v extrémním případě totiž mohl skončit na ulici – se mu rozhodla pomoci komunita pražských squatterů. Nejenže uchránili dům, který byl záměrně ponechán svému osudu, před rabujícími kriminálníky, ale především se jim podařilo vdechnout mu život. Složitá pavučina dceřiných společností holandské firmy MIK. MAR B.V., tzv. černé schránky psané na adresu Neklanova 3, absence komunikace ze strany správcovské firmy Přemysla Davídka nebo pochybná role policie představují další problémy, které díky aktivitě squatterů vyplouvají na povrch. Případ pana Kubalíka je vzorovou ukázkou praktik bezohledných spekulantů a tunelářů, kteří přes nemovitosti perou špinavé peníze a reálně tím poškozují naši společnost. Škůdci zde nejsou squatteři, kteří poukazují na problémy, ale movitá mafie, které, jakkoli možná nevědomky, pomáhá Policie ČR.

 

Čtěte dále