Židovská kráva

Zkusme si představit tu situaci. Známý režisér a autor předvolebních klipů hned pro několik politických stran natočí komedii ze zdravotnického prostředí. Ve dvou dílech vystupují Židé, které odvážný režisér spodobnil v duchu těch nejhorších antisemitských stereotypů: jednou by třeba způsobili epidemii otrávením studně, po druhé by pro změnu vytáhli nůž na nebohou mladou ženu, kterou by se […]

klimes, Ondřej Slačálek

Zkusme si představit tu situaci. Známý režisér a autor předvolebních klipů hned pro několik politických stran natočí komedii ze zdravotnického prostředí. Ve dvou dílech vystupují Židé, které odvážný režisér spodobnil v duchu těch nejhorších antisemitských stereotypů: jednou by třeba způsobili epidemii otrávením studně, po druhé by pro změnu vytáhli nůž na nebohou mladou ženu, kterou by se rozhodli rituálně podřezat. Když by se veřejnost ozvala, že toto je snad poněkud chucpe, a známá židovská aktivistka by se nechala slyšet, že režisér je debil, statečný režisér by jí odvětil, že je „židovská kráva“. Seriál by se dál nevzrušeně vysílal na veřejnoprávní televizi.

Debil, nebo český debil?

Že je taková situace nepředstavitelná? Ano, to skutečně je. Z hlediska antisemitismu jistě není vše ideální, předního českého antisemitu Adama B. Bartoše například veřejně pochválil minulý prezident a na recepce si ho zve i ten stávající. Na okrajových webech se šíří hloupé spiklenecké teorie. Ale přece jen, většina společnosti aspoň zatím ví, že antisemitismus je svinstvo. Pokud tuto situaci nezkazí sami židovští nacionalisté svým obviňováním kdekterého seriózního kritika Izraele z antisemitismu, můžeme doufat, že antisemitská pomýlenost bude i nadále okrajová. Ostatně, je příznačné, že někteří z nejhorších antisemitů se svůj fanatismus učili jako stoupenci proizraelské pravice – třeba Bartoš ještě před pár lety mával izraelskými vlajkami.

„Samková o Renčovi neřekla, že je „český debil“, Renč ovšem měl potřebu udělat součástí urážky její domnělou etnicitu. Může to udělat a projde mu to. Je to přeci přední režisér. Přední český režisér.

Popisovaná situace by se tedy odehrát nemohla, a pokud by k ní přece jen došlo, generální ředitel televize by patrně seriál předčasně stopnul a přitom by se vehementně omlouval. Režisér by měl po kariéře. Nejspíš by se omlouval taky a snažil by se zachránit, co se dá. Rozhodně by neměl náladu ještě někoho urážet.

Jenže stačí Židy nahradit Romy a muslimy, a vše je rázem jinak. Nejen, že v nové řadě Sanitky vystupují romští zloději, kteří okradou slepou a způsobí, že zemře, a vajda, který je potrestá bičováním. Nejen, že zde muslim vytáhne zcela iracionálně na saniťáka nůž. Když na tyto díly reagovala známá právnička Klára Samková označením režiséra za debila, režisér jí to pro Parlamentní listy střelhbitě vrátil: Samková je prý „cikánská kráva“.

Na této výměně urážek, která by zdánlivě neměla opustit půdu politického bulváru a štvavé žumpy Parlamentních listů, kde vznikla, zaujme pochopitelně jedna věc – Samková o Filipu Renčovi neřekla, že je „český debil“, Renč ovšem měl potřebu udělat součástí urážky její domnělou etnicitu. Může to udělat a projde mu to. Je to přeci přední režisér. Přední český režisér.

Přejímáme skutečně ideologii především buď z „uvědomělosti“, nebo z „hlouposti“? A kdo by vlastně byli oni rasisté s „hlubokým osobním přesvědčením“ o nerovnosti lidí?
Přejímáme skutečně ideologii především buď z „uvědomělosti“, nebo z „hlouposti“?

Může být hlupák rasistou?

Kamil Fila na stránkách a na webu Respektu vtipně a výstižně glosoval xenofobii v nové řadě Sanitky již třikrát, a sice 10., 14. a 18. listopadu. Z celé řady výstižných poznámek webový editor nicméně zdůraznil tezi, že „vinit autory Sanitky z uvědomělého šíření rasismu a xenofobie, nebo dokonce hlubokého osobního přesvědčení o tom, že jimi zobrazovaná etnika a kultury jsou ‚zvířecky‘ podřadné, by ovšem bylo nesprávné“. To, že Sanitka předává dál ty nejhorší stereotypy je prý spíše „zcela nezáměrný důsledek pouhé hlouposti, neinformovanosti a ignorance v kombinaci s touhou mít scénář nabitý vypjatými okamžiky“. Jakkoli je pochopitelná snaha nepoddat se snaze o laciné zaškatulkování kritizovaného a uzavření diskuse magicky fungující nálepkou „rasista“, má to znamenat, že mezi „pouhou hloupostí“ a „uvědomělým šířením rasismu“ vede nějaká nepřemostitelná propast? Přejímáme skutečně ideologii především buď z „uvědomělosti“, nebo z „hlouposti“? A kdo by vlastně byli oni rasisté s „hlubokým osobním přesvědčením“ o nerovnosti lidí?

V Česku jsou v pozici zapálených a uvědomělých rasistů hlavně neonacisté. Právem, vezmeme-li v potaz jejich roli v šíření rasismu i rasistickém násilí. Jenže pokud se na ně podíváme zblízka, u kolika z nich se jedná o „uvědomělost“ a u kolika o „hloupost“, převzetí stereotypů z prostředí, které je přitahovalo, snahu mít život „nabitý vypjatými okamžiky“? A naopak, pokud Renč nejen točí jednu stereotypní scénu za druhou, ale navíc ještě cítí potřebu zvolit pro svou oponentku nadávku „cikánská kráva“, dělá to z hlouposti, nebo uvědomělosti? A není to nakonec jedno? Není Renč koneckonců dospělý a svéprávný a nemělo by jeho dílo být posuzováno bez ohledu na možné motivace?

Měříme všem stejným metrem?

Paralela z úvodu se může jevit nepřípadně – antisemitismus je nepřijatelný, protože víme, že v nedávné minulosti vedl k hrůzám holocaustu. Neplatí ale o anticiganismu přesně to samé? I on vedl k povraždění velké většiny Romů na českém území. Pokud je v české paměti nějaký rozdíl, pak v tom, že na zavlečení Romů do koncentračních táborů, jejich střežení, týrání a vykořisťování, stejně jako jejich předání do nacistických vyhlazovacích táborů, se mnohem aktivněji podíleli Češi. Tento rozdíl by nás ovšem měl nabádat ke snad ještě větší opatrnosti vůči projevům anticiganismu, než jaká je – právem – věnována projevům antisemitismu.

Samková se vyjádřila, že urážku nehodlá nijak právně řešit. Je to asi rozumné stanovisko. Člověk, který běhá kvůli pár slovům po soudech, působí trapně. V tomto případě je to ale možná škoda. Kdyby to udělala, třeba bychom se dozvěděli, zda se v Česku skutečně měří všem stejným metrem. Kdyby někdo označil někoho souslovím „židovská kráva“, patrně by mu to před soudem neprošlo. Kdyby Samkovou souslovím „cikánská kráva“ označil mladý neonacista, rovněž by se patrně potázal se zlou. Bylo by zajímavé vědět, zda by soudy soudily stejně, když jde o známého režiséra.

 

Autor je politolog.

 

Čtěte dále