blahobyt | Deník Alarm

Celoplanetární klimatický rozvrat jako výplň mediální okurkové sezóny

Cesty za sluncem a teplem už nejsou zárukou pohody jako dřív. Hrozí požáry a na plážích chybí pitná voda.

Pavel Šplíchal