Navštivte svou krásnou věznici Belmarsh! Julian Assange píše novému britskému králi Karlu III.

Při příležitosti korunovace napsal králi Karlu III. dopis Julian Assange, který je stále uvězněn v londýnské věznici Belmarsh. Tato věznice má totiž mimo jiné nést odkaz britského panovníka.

Julian Assange
Foto Alisdare Hickson, Flickr, CC BY-SA 2.0

Jeho Veličenstvu králi Karlu III.,

při korunovaci svého panovníka jsem považoval za vhodné srdečně vás požádat, abyste si tuto významnou událost upomněl tím, že navštívíte vaše vlastní království uvnitř království: Věznici jeho veličenstva Belmarsh.

Jistě si vzpomenete na moudrá slova renomovaného dramatika: „Milosrdenství nelze vynutit. Snáší se z nebe jako něžný déšť na zprahlou zem.“

Ach, ale co ten bard mohl vědět o slitování, kdyby čelil zúčtování na úsvitu vaší dějinné vlády? Koneckonců, člověk skutečně pozná míru společnosti podle toho, jak zachází se svými vězni, a vaše království v tomto ohledu vždy jistě vynikalo.

Věznice vašeho veličenstva Belmarsh se nachází na prestižní adrese One Western Way v Londýně, jen kousek od Old Royal Naval College v Greenwichi. Jak krásné to musí být, když vaše jméno nese tak vážený podnik.

Právě zde je drženo 687 vašich věrných poddaných, což potvrzuje rekord Spojeného království jako země s největší vězeňskou populací v západní Evropě. Jak vaše vznešená vláda nedávno prohlásila, vaše království v současné době prochází „největším rozšiřováním počtu vězeňských míst za více než století“. Ambiciózní predikce této vlády předpovídají nárůst vězeňské populace z 82 000 na 106 000 během příštích čtyř let. To je vskutku docela úctyhodný odkaz.

Pokochejte se pohledem na malebné vrány hnízdící na žiletkovém drátu a stovky hladových krys, které nazývají Belmarsh domovem.

Jako politický vězeň, držený k potěšení Vašeho Veličenstva jménem zahanbeného zahraničního vládce, je mi ctí pobývat ve zdech této instituce světové úrovně. Opravdu, vaše království nezná hranic.

Během své návštěvy budete mít možnost pochutnat si na kulinářských specialitách připravených pro vaše věrné poddané s velkorysým rozpočtem dvě libry na den. Ochutnejte rozmixované hlavy tuňáka a všudypřítomné rekonstituované tvary, které jsou údajně vyrobeny z kuřete. A nebojte se, na rozdíl od menších institucí, jako je Alcatraz nebo San Quentin, zde není společné stolování v jídelně. V Belmarsh vězni večeří sami ve svých celách, čímž je zajištěna maximální intimita u jídla.

Kromě chuťových požitků vás mohu ujistit, že Belmarsh poskytuje vašim poddaným dostatek vzdělávacích příležitostí. Jak říká Kniha přísloví 22:6: „Vychovávej dítě na cestě, po které má jít, a až zestárne, už z ní neustoupí.“ Pozorujte hemžící se fronty lidí u okýnka s léky, kde si vězni shromažďují své recepty nejen pro každodenní použití, ale hlavně pro zážitek z „velkého dne tam venku“.

Budete mít také příležitost vzdát úctu mému zesnulému příteli Manoelu Santosovi, gayi čelícímu deportaci do Bolsonarovy Brazílie, který si vzal život pouhých sedm metrů od mé cely pomocí hrubého lana vyrobeného z prostěradel. Jeho nádherný tenor už navždy utichl.

Vydejte se hlouběji do hlubin Belmarshe a mezi jeho zdmi najdete to nejizolovanější místo – zdravotní péči (healthcare) neboli „Pekelnou péči“ (Hellcare), jak ji její obyvatelé láskyplně nazývají. Zde budete žasnout nad rozumnými pravidly navrženými pro zajištění bezpečnosti všech, jako je zákaz šachů a zároveň povolení mnohem méně nebezpečné dámy.

Hluboko v Hellcare leží to nejskvělejší povznášející místo v celém Belmarshi, ba dokonce v celém Spojeném království: vznešeně pojmenovaný Belmarsh End of Life Suite. Poslouchejte pozorně a možná uslyšíte výkřiky vězňů „Bratře, tady zemřu“, což je důkaz kvality života i smrti ve vašem vězení.

Ale nebojte se, protože v těchto zdech se skrývá krása. Pokochejte se pohledem na malebné vrány hnízdící na žiletkovém drátu a stovky hladových krys, které nazývají Belmarsh domovem. A pokud přijedete na jaře, můžete dokonce zahlédnout kachňata, která v areálu věznice kladou svéhlavé kachny divoké. Ale neotálejte, protože hladové krysy zajišťují, že jejich životy jsou pomíjivé.

Prosím vás, králi Karle III., abyste navštívil věznici Jeho Veličenstva Belmarsh, protože je to čest, která přísluší králi. Kéž si v den zahájení své vlády vzpomenete na slova Bible krále Jakuba: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Matouš 5:7). A nechť je milosrdenství vůdčím světlem vašeho království, uvnitř i vně zdí Belmarshe.

Váš nejoddanější poddaný,

Julian Assange

A9379AY

Z anglického originálu A Kingly Proposal: Letter from Julian Assange to King Charles III publikovaného na stránkách Declassified UK přeložila Zuzana Vlčková.

Čtěte dále