Zmrazte nájmy a ubytujte lidi bez domova, vyzývá Evropská akční koalice za právo na bydlení a město

Koronavirová krize dopadne i na oblast bydlení. Neziskové organizace, akademici i odborníci volají po ochraně ohrožených lidí. V Česku situaci řeší Platforma pro sociální bydlení.

anr

Minulý týden vydal americký prezident Donald Trump dekret, ve kterém pozastavil všechny probíhající evikce a zabavování domů z důvodu nesplácení hypoték. O tom, že je bydlení základní obranou proti šíření koronaviru, opakovaně mluví zvláštní zpravodajka OSN Leilani Farha a doporučení, co dělat, vydala celá řada odborníků. O víkendu se k nim přidala i Evropská akční koalice za právo na bydlení a město.

V souvislosti s omezováním provozu firem o práci přišla a bude přicházet řada lidí pracujících na prekarizovaných pracovních pozicích.

Mezinárodní platforma třiceti organizací z dvaceti evropských zemí zveřejnila seznam patnácti požadavků adresovaných Evropské unii a národním vládám. Zmiňuje v něm krizi bydlení, eskalující v minulých letech, která dovedla mnohé lidi do nevyhovujícího bydlení nebo přímo na ulici. Podle Evropské akční koalice je zásadní, aby vlády okamžitě zajistily různá opatření. Zmiňují kromě jiného pozastavení všech vystěhování a odpojování energií bez ohledu na dluhy, pozastavení všech sankcí za neplacení nájemného nebo dekriminalizaci obsazování prázdných budov. Mluví také o zmrazení nájemného a pozastavení splácení hypoték a plateb nájmů pro všechny lidi zasažené krizí a myslí i na lidi v kolektivním bydlení: studenty a studentky na kolejích, domovy pro seniory, vězení, azylové domy pro lidi bez domova, detenční centra, uprchlická střediska.

Vzhledem k tomu, že obzvlášť naléhavá je situace lidí na ulici, vyzývá Koalice, aby se prázdné hotely nebo turistické byty, používané na krátkodobé pronájmy, začaly okamžitě poskytovat jako ubytování pro lidi na ulici. V tomto se Evropská koalice shoduje s požadavky české Platformy pro sociální bydlení. Ta ve svém doporučení upozorňuje na to, že lidé na ulici jsou momentálně nejvíce ohrožení nakažením koronavirem. V nevyhovujících podmínkách nocleháren a tichých squatů, v azylových domech i přímo na ulici se virus může nekontrolovatelně šířit. Je proto nutné posílit terénní práce, dostatečně informovat o možných rizicích, změkčit podmínky pro ubytování v náhradních formách bydlení a hlavně dát lidem bez střechy nad hlavou okamžitě bezpečné přístřeší. Platforma pro sociální bydlení zároveň důrazně varuje, že může kvůli pandemii koronaviru narůstat počet lidí, kteří nebudou schopni platit nájem.

„V souvislosti s omezováním provozu firem o práci přišla a bude přicházet řada lidí pracujících na prekarizovaných pracovních pozicích (v neplnohodnotných zaměstnáních – na částečné úvazky, na dohody, zaměstnaných prostřednictvím agentur). Je možné předpokládat, že jde současně o osoby, které nemají úspory a budou odkázané na pomoc ze strany státu, nemají-li se dostat do situace, kdy bude ohroženo jejich bydlení. Lze tedy očekávat, že počty žadatelů o dávky státní sociální podpory (zejména příspěvek na bydlení) se oproti předchozím měsícům výrazně zvýší,“ varují odborníci z Platformy pro sociální bydlení.

 

Čtěte dále