Ženy nejsou lepší v multitaskingu, dělají toho prostě jen víc

Ženský multitasking je populárním mýtem dneška. Nová vědecká studie však ukazuje, že ženy a muži jsou ve vykonávání několika činností najednou stejně (ne)schopní.

vvc

Většina lidí si myslí, že ženy mají přirozenou schopnost tzv. multitaskingu, tedy úspěšného vykonávání více činností najednou. Dvě vědecké sondy dokonce ukazují, že až 80 procent lidí zastává názor, že ženám jde zvládání více povinností zároveň lépe – úklid domova, obstarávání dětí, poskytování rodinné péče, kariéra… Avšak nejnovější studie, publikovaná ve vědeckém časopisu Plos ONE, ukazuje, že tento lidový názor neplatí. Ženy jsou podle ní v multitaskingu stejně neschopné jako muži.

Mýty, které tvrdí, že ženy jsou od přírody lépe uzpůsobené k vykonávání domácích či administrativních prací, se mýlí.

Multitasking lze definovat jako schopnost provádět v daném časovém intervalu více věcí najednou. Nová studie přitom navazuje na výsledky předešlých vědeckých prací, které jasně potvrzují, že lidský mozek není schopen dělat více věcí najednou, zvláště pak pokud si jsou dané aktivity navzájem podobné. Multitasking tedy fakticky znamená, že mozek bleskově přesouvá pozornost z jedné aktivity na druhou. V rámci experimentu dali vědci 48 mužům a 48 ženám úkol v daném časovém intervalu rozpoznat jednotlivá čísla a písmena. Jedna skupina měla řešit dva úkoly současně (tzv. souběžný multitasking), zatímco jiná skupina řešila zadání po sobě (tzv. posloupný multitasking). Výsledky rychlosti a přesnosti splnění zadání se pak porovnaly s kontrolní skupinou, kde účastníci řešili jenom jeden jediný úkol. Výsledky ukazují, že multitasking značně zpomalil a snížil úspěšnost obou experimentálních skupin a že mezi ženami a muži v tomto ohledu není rozdíl.

Exaktní data ve studiu genderových rolí přicházejí však i s dalšími zajímavými poznatky: vědecké studie ukazují, že po narození dítěte jsou matky obecně ve větším časovém presu než otcové, dokonce až dvojnásobném. Druhé dítě pak tento rozdíl ještě prohloubí a matky pak často trpí zhoršením psychického zdraví. Ženy po narození dítěte také častěji přestávají vykonávat placenou práci a tolik se nevyspí – za dětmi v noci totiž častěji vstávají ženy než muži.

Mýty, které tvrdí, že jsou ženy od přírody lépe uzpůsobené k vykonávání domácích či administrativních prací, se mýlí. Zmíněné studie prokazují jen to, že ženy (často neplacenou) prací tráví více času, ačkoliv stresem trpí naprosto stejně jako muži. Ačkoliv statistiky také ukazují, že muži se obecně čím dál více podílejí na chodu sdílené domácnosti, je třeba se o této problematice bavit i na celospolečenské úrovni a podporovat takové strukturální podmínky, které by například zajistily ženám i mužům flexibilnější pracovní dobu či poskytly dostupné hlídání dětí na pracovišti.

 

Čtěte dále