EU zřejmě povolila obávaný herbicid na základě podvrženého posudku

Rozhodnutí udělit znovu licenci k použití glyfosátu bylo založeno na posudku opsaném přímo z průmyslových zpráv firmy Monsanto, která glyfosátové přípravky vyrábí.

dz

Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny je herbicidní látka glyfosát,využívaná dnes v zemědělství k hubení plevele, s největší pravděpodobností karcinogenní. Zástupci členských zemí ale ji předloni povolili zemědělcům používat dalších pět let. Nová studie předložená v Evropském parlamentu ovšem dokazuje, že pisatelé tehdejších posudků o nebezpečnosti chemické látky založili své zprávy na kopírování cizího textu.

Podle dotyčné studie, kterou zadali sami europoslanci, se zdá, že povolení glyfosátu bylo založeno na posudku, opsaném přímo z průmyslových zpráv firmy Monsanto. Nejspíš není náhoda, že zrovna tato společnost vyrábí herbicidní přípravek Roundup, jehož je glyfosát zásadní složkou. Německý Federální institut pro posouzení rizik (BfR) „copy-pastoval“ do svého materiálu, předloženého v roce 2017 zákonodárcům, celé pasáže přebrané ze studií zmíněné firmy.

skoro tři čtvrtiny recenzovaných studií, které agentura Světové zdravotnické organizace zkoumala, našly důkazy o genotoxicitě (tedy schopnosti způsobit mutaci genů) glyfosátu.

Německý hlas přitom hrál při rozhodování o tom, zda bude možné glyfosát nadále považovat za bezpečnou látku, naprosto zásadní roli a glyfosát by bez něj byl pravděpodobně už zakázán. Zkopírováno bylo více než padesát procent textu věnovaného zdravotním rizikům glyfosátu. Jednalo se o celé odstavce, někdy i celé stránky textu. To možná vysvětluje, proč se tak zásadně lišily závěry Světové zdravotnické organizace (WHO), která považuje glyfosát velice rizikový, a odborný posudek Evropské unie.

Přípravek, který všechno zabije

Glyfosát je v zemědělství používán velmi často, podle jedné studie se tato látka našla v tělech šesti z deseti testovaných lidí. Jde o totální herbicid, což znamená, že na poli zabije všechny rostliny. Postříkané pole potom často zůstane charakteristicky nažloutlé. Přípravek se ale může dostávat do vody a potom dále do potravního řetězce.

Zajímavé je, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který své doporučení pro povolení užívání glyfosátu založil právě na okopírované zprávě od německého Federálního institutu pro posouzení rizik, nehodlá své stanovisko nijak měnit ani po zveřejnění zprávy o plagiátorství.

Mluvčí úřadu řekl médiím: „Tato studie nepřináší žádné nové vědecké poznatky, které by zpochybnily posouzení rizik a závěry týkající se glyfosátu. Evropský úřad pro bezpečnost potravin trvá na správnosti posuzovacího procesu a závěrů.“

Také německý Federální institut pro posouzení rizik odmítl jakékoli nařčení z vědomého klamání. Podle něj autoři posudku ověřili relevanci průmyslových zpráv společnosti Monsanto, předtím než dotyčné pasáže převzali. Člen institutu, profesor Andreas Hensel tvrdí, že termín plagiátorství není v tomto kontextu relevantní. „Často se setkáváme s tím, že složitost obvyklých procedur pro opětovné povolování aktivní pesticidní substance není správně pochopena,“ hájí použití textů firmy Monsanto.

WHO se spoléhá na vědecké studie

Jeho slovům ale odporuje další studie, provedená organizací Environmental Sciences Europe. Tato analýza srovnává výzkumné metody posuzování herbicidu Světovou zdravotnickou organizací a americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí. Jejich závěry se výrazně liší a také přinášejí pochybnosti o nezávislosti regulačních úřadů. Ukázalo se totiž, že americká Agentura pro ochranu životního prostředí použila texty z nepublikovaných průmyslových textů firem, jako je Monsanto, ve více než polovině studií.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny WHO se místo toho spolehla pouze na dostupnou vědeckou literaturu. Výsledek je takový, že skoro tři čtvrtiny recenzovaných studií, které agentura Světové zdravotnické organizace zkoumala, našly důkazy o genotoxicitě (tedy schopnosti způsobit mutaci genů) glyfosátu. V průmyslových zprávách použitých americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí se oproti tomu o podobném nebezpečí mluví v pouhém jednom procentu celého textu.

Zpráva znepokojuje nevládní organizace zaměřené na potravinovou bezpečnost. Jo Lewis z britské charitativní organizace Soil Association například deníku Guardian řekl: „Je neakceptovatelné, aby byla při tvorbě politických rozhodnutí přikládána větší důležitost studiím firem obchodujících s pesticidy než recenzovaným vědeckým publikacím.“

Čtěte dále