Otevřený dopis ve věci radikální sociální práce

Otiskujeme dopis sociálních pracovníků adresovaný Magistrátu města Ostravy.

red, red

Vážené představitelky a představitelé Magistrátu města Ostravy,

píšeme Vám otevřený dopis, v němž chceme objasnit a podpořit kritický a radikální proud sociální práce, v České republice zatím bohužel málo známý. Tento přístup se zatím setkává jen s malým pochopením jak ze strany některých sociálních pracovníků a managementu neziskových organizací, tak i úřadů a politické reprezentace. V mnoha zemích Evropské unie jde přitom o zcela legitimní, vyučovanou a běžně uplatňovanou perspektivu v sociální práci.

Kritický a radikální přístup se snaží dosahovat sociální spravedlnosti pomocí několika základních pilířů: jedním z nich je zplnomocňování lidí k jejich aktivní participaci na utváření sociální politiky. V oblasti bezdomovectví a bydlení se konkrétně jedná o vzdělávání znevýhodněných lidí v kritické a strukturální analýze daného problému, podporu v prosazování bydlení jako práva a pomoc při přetváření osobní zkušenosti s bezdomovectvím a vyloučením z bydlení ve zkušenost kolektivně sdílenou, a tedy i kolektivně řešenou.

Radikální sociální práce je od svých počátků angažovaná a aktivistická. Mezi její symboly patří například zdvižená pěst – gesto vyjadřující solidaritu a odkazující k boji za lidská práva, které je však někdy mylně interpretováno jako symbol konfliktu. Toto gesto neodmyslitelně patří k politickým akcím ve veřejném prostoru  – již v roce 1968 ho použili afroameričtí sportovci na olympiádě v Mexiku.

Kolektivní akci ve formě otevřené diskuse ve veřejném prostoru realizovali 20. září 2016 před ostravskou Novou radnicí také lidé z Akční skupiny s lidmi bez domova (ASLIDO) – více o akci zde. V ten den nejednali jako objekty sociální politiky a pasivní příjemci sociální práce, nýbrž vstoupili do veřejného prostoru jako autonomní aktéři, aby se vyjádřili k systému sociálního bydlení. Místo ocenění a porozumění jejich potřebám však z Vaší strany přišlo zpochybnění legitimity takového jednání.

Dva měsíce po akci se jim stále nedaří s Vámi navázat adekvátní dialog, který jste tolik proklamovali. Příkladem je snaha sdružení ASLIDO o komunikaci s primátorem a Radou města prostřednictvím dopisů ohledně domu v Žofinské 13. Téměř prázdný městský dům v centru Ostravy je určen k demolici, přitom by mohl sloužit k sociálnímu bydlení.

Věříme tomu, že uplatnění kritické a radikální perspektivy v sociální práci má přesně v takových chvílích své opodstatnění. Její praktikování, například v podobě realizace přímých akcí, utváří potenciál pro změnu životních podmínek lidí.

My, sociální pracovnice a pracovníci, sympatizantky a sympatizanti sociální práce, jednotlivci i organizace, chceme podepsáním tohoto dopisu vyjádřit podporu akcím ve veřejném prostoru se sociálním akcentem a politickým přesahem, jakož i lidem, kteří na nich participují.

Zároveň se podpisem přihlašujeme k požadavku, aby kritický a radikální proud sociální práce byl rozpoznán jako legitimní přístup při řešení obtížných životních situací lidí, se kterými spolupracujeme.

Rad Bandit, sociální pracovník, KRISA – Kritická sociální akce
Zdeněk Trinkewitz, KRISA – Kritická sociální akce
Jakub Černý, Spolek Narativ
Anna Hausnerová, terénní sociální pracovnice
Markéta Szotáková, katedra Sociální politiky a sociální práce, FSS MU, Brno
Miriam Kanioková, socioložka
Pavel Nepustil, Spolek Narativ
Jan Horák, sociální pracovník v Ostravě
Lada Hajdíková, pracovnice v sociálních službách
Radka Janebová, Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové
Monika Střelková, terénní sociální pracovnice
Jako doma – Homelike, o.p.s.
ASLIDO – Akční skupina s lidmi bez domova, z.s.

Svůj podpis můžete připojit e-mailem ([email protected]), případně zde.

 

Čtěte dále