Nikdo by neměl být znevýhodněn tím, kde se narodil. Studie nabízí řešení energetické chudoby

Energetická krize zcela nepřekvapivě dopadá hlavně na ty nejzranitelnější, což jsou osaměle žijící seniorky a děti z nízkopříjmových rodin. Nová studie nabízí řešení.

kan
Foto flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Energetická chudoba je v Česku skloňována hlavně v posledním roce, kdy je spojována hlavně s nárůstem cen energií. Podle studie, kterou vypracovalo Hnutí DUHA společně s Platformou pro sociální bydlení a iniciativou Za bydlení, ale nejde o záležitost posledního roku, nýbrž dlouhodobě přehlížený strukturální problém, který v kontextu posledního roku pouze vygradoval.

Už v roce 2021, tedy ještě před nárůstem cen, energetická chudoba sužovala 500 tisíc českých domácností. Mezi nejzasaženější patřily primárně rodiny samoživitelek a osaměle žijící důchodci, častěji se jedná o ženy. Není náhoda, že 46 procent zasažených rodin žije v nájemním bydlení, které jinak v Česku využívá pouze 17 procent obyvatelstva. „Studie ukázala, že největší skupinu v energetické chudobě představují nízkopříjmové rodiny v nezateplených nájemních bytech. Ty kromě rostoucích cen energií ohrožuje zvyšující se nájemné,“ uvádí Jan Klusáček z iniciativy Za bydlení.

Právě nájemního bydlení se totiž týká vysoká energetická náročnost, tedy drahé vytápění, což je podle studie hlavní příčina energetické chudoby. Autoři studie nabízí ministrům a poslancům i cesty, jak z toho ven. Řešení vidí například v navýšení dotací z Nové zelené úsporám. „Bez důkladného zateplení se ohrožené domácnosti nikdy nedostanou z bludného kruhu špatného bydlení a vysokých účtů za vytápění. Nová zelená úsporám vyžaduje na důkladné zateplení domů i bytů vysoké vlastní financování a pro nízkopříjmové domácnosti je proto nedosažitelná. Dotaci je proto potřeba odstupňovat až k 95 procentům pro ty nejohroženější a zároveň jim poskytnout poradenství,“ zdůrazňuje Ondřej Pašek z Hnutí DUHA. Právě vybudování poradenství v oblasti bydlení, které by bylo rovnoměrně dostupné všem napříč regiony je další z bodů, které povede k nižšímu počtu ohrožených.

„Struktura lidí čelících energetické chudobě ukazuje, jak zranitelní jsou lidé v nedůstojném a nedostatečném bydlení. Nikdo by neměl být znevýhodněn tím, že se narodil nebo zestárl v obci, pro kterou není podpora v oblasti bydlení a pomoc při řešení bytové nouze prioritou,“ říká Barbora Bírová z Platformy pro sociální bydlení a zároveň vyzývá vládu k legislativním krokům v oblasti podpory bydlení. Konkrétně třeba vybudování sítě nízkoprahových kontaktních míst, která budou napříč republikou poskytovat prevenci a pomoc domácnostem v bytové nouzi.

Čtěte dále