vozíčkáři | Deník Alarm

Nerovnost v rouše beránčím

Návštěva kulturní instituce může lidi s tělesným postižením paradoxně jen utvrdit v tom, že jsou vyloučeni ze společnosti.

Karel Chlouba