Tečka páteční noci | Deník Alarm

Dvojtečka za páteční nocí

Pořad Tečka páteční noci, za nějž si zaskakující moderátor Martin Dušek vysloužil obvinění z rasismu, rozhodně nepatří k nejsledovanějším formátům, jaké Česká televize nabízí. Přesto opakovaně vyvolává kontroverze a následné mediální názorové střety. Naposledy se stala tématem právě otázka Duškova rasismu či přinejmenším necitlivého humoru, který s rasismem hraničil. Došlo víceméně ke shodě, jakkoli chatrné, že jde spíše o […]

Matěj Metelec