solidární síť | Deník Alarm

Když se rozhořčení setká s vůlí jednat

Rozhovor s Lazarosem Karaliotasem, sociálním geografem, který zkoumá městskou politiku a sociální hnutí v Řecku.

Michaela Pixová
Výbušná atmosféra na Klinice není řešení

Autonomní sociální centrum Klinika je často spojováno s útoky na restauraci Řízkárna. Zveřejňujeme vyjádření kolektivu Kliniky k této otázce.

Matyáš Svoboda
Proč je tak pronásledují?

Český anarchismus vykročil za hranice subkulturního ghetta. Tomu odpovídá i reakce zastánců současných pořádků.

Filip Šimeček
Za svobodu, za třídní lásku… za řízky!

Podle mainstreamových novinářských rozborů kauzy restaurace Řízkárna je její majitel, který nevyplácí zaměstnancům mzdy, nevinnou obětí šílených agresorů.

Pavel Tichý
Strach slábne až v kolektivu

„Symbolicky vyjadřovat podporu těm, jejichž bojů se neúčastníme, nestačí,“ říká aktivista Mostecké solidární sítě Lukáš Borl.

Michal Čepela, Lukáš Matoška