sociální darwinismus | Deník Alarm

Od Marxe k Darwinovi a zase zpátky

Filosof Peter Singer se pokusil spojit současnou levicovou teorii s biologickým pohledem na člověka a společnost.

Martin Vrba
Marx, Konvička a hledání národní loajality

Přinášíme rozhovor s historikem Vítem Strobachem, autorem knihy Židé národ, rasa a třída.

Pavel Sterec
Špatná biologie

V debatách o přijímání uprchlíků se mnozí ohánějí biologickými pojmy. Vyplouvají při tom na povrch mimo jiné i různé neznalosti.

Tereza Stöckelová
Proč potřebujeme lazarety?

Nedostatek zařízení pro péči o lidi bez domova a další chudé v invalidním stavu vede v České republice až k rozvoji „černých“ zařízení bez potřebného oprávnění.

Martin Stanoev