lyrika | Deník Alarm

Chvála lyriky

Další z projevů, které zazněly na letošním Sjezdu spisovatelů.

Ondřej Slačálek