free software | Deník Alarm

Etický konzum v oblasti IT

Je možné praktikovat pravidla tzv. etického konzumu při nákupu počítačů a využívání softwaru? 

Petr Břeň