Den lidských práv | Deník Alarm

Nedá se tu dýchat

Kolem letošního Dne lidských práv se nakupily události připomínající náhlé zablesknutí. Doufejme, že tyto excesy už nebude možné jen tak přejít.

Martin Hekrdla